V níže uvedené tabulce je uveden přehled rozdílů mezi jednotlivými produkty OrgPlus.

  Professional Premium
Velikost firmy: 100-1000 100-1000
NOVÉ! Uvítací panel umožňuje začít jednodušeji a rychleji check check
NOVÉ! Podpora MS Office 2010: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint check check
NOVÉ! Podpora prohlížeče: Firefox, Safari check check
NOVÉ! Podpora Mac check check
Vytvářejte organizační diagramy nejvyšší kvality check check
Použijte zobrazení nebo šablony založené na ověřených postupech check check
Vizualizace metrik lidských zdrojů jako součásti organizačního diagramu (např. mzdy nebo počet podřízených) check check
Vytvořte scénáře organizačních změn check check
Snadná analýza dat pomocí vestavěných nástrojů pro vykazování check check
Export dat z diagramů do Microsoft Excel nebo jiné databáze check check
Import dat z aplikací Microsoft® Excel®, ODBC, SQL Server, LDAP, Active Directory, Oracle a SAP check check
Publikace diagramů v pdf, ppt, a na webu check check
Integrace s databází lidských zdrojů check check
Sledování organizačních změn s kompletními záznamy pro audit   check
Generování oznámení o pohybu zaměstnanců a podrobných sestav   check
Vytváření diagramů Professional Premium
NOVÉ! Průvodce importem (Import Wizard) s méně kroky zjednoduší vaše data a diagramy lze vytvářet rychleji check check
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní založeném na Microsoft Office 2010 máte všechny funkce Insperity OrgPlus na dosah ruky. check check
NOVÉ! Podpora prohlížeče: Firefox, Safari check check
Certifikovaná kompatibilita s Windows 8 zajišťuje hladkou integraci s uživatelským prostředím. check check
Certifikovaná kompatibilita s Windows 7 zajišťuje hladkou integraci s uživatelským prostředím. check check
Díky školením a výukovým programům je snadné zvládnout i ty nejpokročilejší funkce. check check
Import Dat z ODBC, Oracle, LDAP, TXT, XLS a XML. check check
Rychlé grafy (Quick Chart Panel) napomáhá rychle tvořit diagramy a snadno měnit styl. check check
Panel OrgTree umožňuje zobrazení a úpravu celé hierarchie check check
Pomocí dílčích diagramů (Sub-Charts) snadněji zvládnete velké diagramy tak, že je rozdělíte na menší sekce check check
Vyhledávání (Search) vám umožní rychle najít jednotlivce v diagramu. check check
Rámečky pro více typů záznamů (Multiple Record Boxes) snadněji seskupí podobné pozice. check check
Vytvořit adresáře (Create Directories) a seznamy telefonních čísel a e-mailových adres pro rychlé kontaktování. check check
 Hypertextové odkazy a externí odkazy (Hyperlinks and External References) umožňují přístup k relevantním informacím. check check
Alternativní hierarchie (Alternate Hierarchies) vám umožní vizualizaci komplexních matic struktury podřízenosti. check check
Flexibilní styly asistentů (Flexible Assistant Styles) vymezují různé vztahy mezi asistenty a manažery. check check
Pomocné čáry (Auxiliary Lines) zobrazují speciální vztahy podřízenosti. check check
Přizpůsobitelné rozložení rámečků (Customizable Box Layout) činí žádané údaje snadno dosažitelnými. check check
Konsolidace diagramů (Chart Consolidation) spojí více diagramů do jednoho hlavního souboru. check check
Diagramová karta (Chart Tab) zobrazí více diagramů najednou. check check
Volně plovoucí objekty (Free-floating objects) zdokonalí diagramy. check check
Profily (Profiles) zobrazí dodatečné informace u vybraných rámečků, takže diagramu lze použít ke sdělení podrobných informací a analýz. check check
Úprava na místě (In-place Editing) vám umožní úpravu přímo v panelu diagramu nebo profilu. check check
Složený profil (Composite Profile) vám umožní spojit vícenásobné profily do jediného profilu. check check
Komentáře (Comments) zjednoduší spolupráci. check check
Příkazy DOS (DOS Commands) lze použít k rychlému otevření grafů nebo k importu, tisku, publikaci a aktualizaci údajů. check check
Plánování a analýza Professional Premium
NOVÉ! Pracovní oblast (Staging Area) k „zaparkování“ zaměstnanců v průběhu procesu plánování a modelování.   check
Zobrazit šablony (View Templates) s předem připravenými poli a vzorci pro zvládnutí většiny složitých situací v oblasti lidských zdrojů. check check
Souhrnný panel (Summary Panel) zobrazuje přesné statistiky pro okamžitou komunikaci.   check
Sledování změn (Track Changes) sleduje a zobrazuje historii změn pracovní síly, jako je přidávání a odstraňování pozic, přeřazování zaměstnanců a aktualizace údajů o titulu či mzdě.   check
Přizpůsobitelné vzorce (Customizable Formulas) vám umožní v rámci diagramů vytvářet metriky řízené hierarchií. check check
Rozšířené vyhledávání (Advanced Search) umožní zpracovávat dotazy ad hoc a rychle vyhledat osoby podle jednotlivých nebo vícenásobných kritérií. check check
Definovat konstanty (Define Constants) ve vzorcích umožňuje snadno modifikovat vzorce a testovat různé plánované situace. check check
Vytvořit skupiny (Create Groups) umožňuje vymezit dílčí sady diagramu aplikací konstant, vzorců nebo jejich kombinace. check check
Export do aplikace Excel (Export to Excel) k další analýze jedním kliknutím. check check
Formátování Professional Premium
NOVÉ! Dědičnost polí (Field Inheritance Options) umožňuje přidávat nové rámečky nebo je přesunovat. check check
Knihovna symbolů (Symbols Library) vám umožní nahradit text snadno srozumitelnými vizuálními ikonami. check check
Inteligentní pole (Smart Fields) jsou zvýrazněna, jakmile údaje v poli dosáhnou podmínek definovaných uživatelem. check check
Návrhářské šablony (Designer templates) a Vzorové diagramy (Sample Charts) vám pomohou rychle vytvořit profesionálně vyhlížející diagramy. check check
Vložit obrázky (Insert pictures) do rámečků a volně plovoucích objektů. check check
Podmíněné formátování (Conditional Formatting) vám umožní ovlivnit vzhled jednotlivých políček uvnitř rámečků zvýrazněním dat nebo dílčích sad splňujících určitá kritéria. check check
Rozložení rámečků (Box Layout) umožňuje zobrazení informací, které požadujete, způsobem, jaký chcete. check check
Aktivní body (Hotspots) přidané k jakémukoliv poli zobrazí související údaje o profilu. check check
Stránka předlohy (Master Page) vám umožní aplikovat návrhářské a organizační prvky společné pro všechny diagramy. check check
Uspořádání rámečků přetahováním (Drag-and-Drop) umožňuje rychlé změny v diagramech. check check
Pomocí formátování (Formatting Options), jako je písmo, barva, styl a zarovnání textu můžete lépe ovlivnit vzhled vašeho diagramu. check check
Přizpůsobitelná orientace diagramu (Customizable Chart Orientation) vám umožní zvolit si způsob, jak bude váš diagram zobrazen. check check
Optimalizace diagramu (Optimize Charts) tak, aby se vešel na jednu stránku. check check
Formátování čar (Line Formating) vám umožní ovlivnit podobu pravidelných a doplňkových čar a měnit tak vzhled a působení vašeho diagramu. check check
Integrovaná pravítka a mřížky (Integrated rulers and grids) umožňují zarovnání rámečků a volně plovoucích objektů. check check
Popisky šipek dílčích diagramů (Sub-chart Arrow Labels) zlepšují navigaci v obsáhlých diagramech a zdokonalují čitelnost tištěných a publikovaných diagramů. check check

Formátování polí (Field Formatting) vám umožní přizpůsobit vzhled polí s čísly, daty a e-maily.

check check
Formátování profilových polí (Profile Field Formatting) vám umožní aplikovat podmíněné formátování do kteréhokoliv pole v profilu zaměstnance. check check
Podpora ikon v profilových polích (Icon Support in Profile Fields) vám umožní přitáhnout pozornost k důležitým informacím pomocí ikon nebo obrázků. check check
Zalomení textu (Wrap Text) uvnitř rámečku a omezení počtu zalomených řádků umožňuje určit velikost rámečku. check check
Několikanásobné podmíněné formátování (Multiple Conditional Formats) lze uplatnit ke zvýraznění různých podmínek uvnitř jednoho rámečku. check check
Legendy (Legends) pomohou konečnému uživateli pochopit diagramy a formáty. check check
AutoText automaticky vloží dynamické prvky (číslo stánky, datum atd.) do diagramu. check check
Vytváření sestav Professional Premium
NOVÉ! Pracovní oblast (Staging Area) k „zaparkování“ zaměstnanců v průběhu procesu plánování a modelování.   check
NOVÉ! Rozšířené sledování změn u přemístěných rámečků.   check
Předdefinované sestavy (Pre-defined reports) zobrazují přesně ty informace, které potřebujete pro svá podnikatelská rozhodování, a automaticky se aktualizují při změnách diagramu.   check
Tabulkové sestavy (Tabular Reports) vám umožní seskupit informace podle polí a získáte tak přesný snímek organizačních charakteristik. Export do aplikace Excel k další analýze.   check
Porovnávací sestava (Chart Comparison) vám umožní porovnat minulé a současné diagramy a generovat podrobné sestavy.   check
Konfigurovatelné sestavy o pohybu zaměstnanců (Personnel Action Notice Reports) generují informace, které potřebujete k provedení zaměstnaneckých změn.   check
Souhrnná hlášení o změnách (Change Summary Reports) uvádí všechny změny provedené v organizačním diagramu.   check

 

Tisk a publikování Professional Premium
Průvodce publikováním (Publishing Wizard) může být použit ke konfiguraci tisku a publikování. check check
Možnosti publikování (Publishing Options) vám umožní publikovat váš úplný diagram rozdělený na dílčí diagramy, nebo publikovat jen jednotlivé dílčí diagramy. check check
Publikování diagramů ve formátu Microsoft Word nebo PowerPoint umožňuje zařazení do dokumentů. check check
Publikování diagramů v navigovatelném formátu PDF včetně šipek s možností kliknutí za účelem snadné navigace po diagramu. check check
Publikování diagramů do bezplatného modulu OrgPlus plug-in prohlížeče. check check
Publikace diagramů v HTML pro webové stránky a intranet. check check
Použijte náhled před tiskem (Print Preview) a uvidíte, jak bude váš diagram vypadat před vytištěním. check check
Tisk brožur a nástěnných diagramů check check

 

Automatizace dat Professional Premium
Rozšířený import (Advanced Import) vám umožní pracovat s duplicitními sestavami, filtrovat data, řadit podle specifických kritérií a mnoho dalšího. check check
Mapovač hierarchií (Hierarchy Mapper) vám umožní pracovat s neobsazenými pozicemi (osamocené pozice) ve vašich zdrojových datech při importu. check check
Protokol změn (Change Log) katalogizuje změny po každé aktualizaci dat. check check
Snadno definovatelná pravidla archivace umožňují načítat informace z minulosti i současnosti. check check
Flexibilní manipulace s osamocenými pozicemi nebo ostrovy (Orphan or Island Handling) vám umožní umístit neobsazené (osamocené) pozice či skupiny (ostrovy) do skupin s možností prohledávání. check check
Seskupte spolupracovníky (Group Peers) při importu. check check
Podpora kódu Unicode (Unicode Support) umožňuje import dat téměř ve všech jazycích. check check
Díky plánované synchronizaci dat (Scheduled Data Synchronization) se zdrojovými daty zůstávají údaje v diagramech aktuální. check check
Plánované publikování (Scheduled Publishing) vám umožní udržet si přehled o změnách. check check
Plánovaná automatická aktualizaci diagramů (Scheduled Automatic Chart Updates) udržuje diagramy na webu, podnikovém intranetu či na sdílené jednotce v aktuálním stavu. check check
Automatická distribuce e-mailů (Automatic Email Distribution) zjednodušuje sdílení diagramů se spolupracovníky. check check